Disediakan Oleh :Mohamad Zaid Shahari_smtipoh
studynet.blog.com
2.1 PENGENALAN KEUSAHAWANAN (i) Definisi Usahawan

Seseorg yg menggabungkan faktor-faktor pengeluaran utk memperkenalkan sesuatu yg baru, mengenalpasti peluang-peluang png, menghasilkan idea-idea png,kreatif & inovatif dan sanggup menghadapi risiko utk menjayakan perniagaannya.
(ii) Keusahawanan
Proses menggabungkan sumber-sumber ekonomi utk memperkenalkan sesuatu yg baru, keupayaan utk mengesan peluang-peluang png, menjana idea-idea png dan membuat pembaharuan demi menjayakan sesuatu png demi kepentingan diri usahawan, masyarakat dan negara.

3. Peniaga
Seseorang yg menceburi png utk mendapatkan keuntungan tetapi tidak menunjukkan keinginan utk mengembangkan pngnya.
Utk menjalankan aktiviti jual-beli sahaja tanpa melakukan pembaharuan
Tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kpd masyarakat dan negara.
4. Pengurus
Seseorang yg bertanggungjawab dlm menjalankan fungsi pengurusan sesebuah png bagi mendapatkan ganjaran dlm bentuk gaji/upah
Melibatkan aktiviti merancang, mengorganisasi, mengarah dan mengawal bagi memastikan aktiviti-aktiviti dijalankan dengan betul

PERBEZAAN ANTARA PENGURUS DAN USAHAWAN
PERBEZAAN ANTARA PENIAGA DAN USAHAWAN
PERANAN USAHAWAN DALAM ORGANISASI(MIKRO):-
Menyumbang idea dan melakukan pembaharuan
Merancang berdasarkan idea dan peluang yg dapat dikenalpasti
Mengemblengkan faktor-faktor pengeluaran yg sedia ada bagi mencapai matlamat organisasi
Mengurus, mengeluar dan mengedar
Menangani ketidakpastian

PERANAN USAHAWAN DALAM MASYARAKAT(MAKRO):-
Menawarkan peluang pekerjaan
Menggunakan sumber tempatan dgn cekap
Meningkatkan pendapatan/taraf hidup penduduk tempatan
Membangunkan industri sokongan
Mempelbagaikan barangan di pasaran seiringan dgn peningkatan teknologi
Menjadi sumber inspirasi dan model peranan kpd masyarakat
Menyumbangkan pendapatan utk melaksanakan tanggunjawab sosial

2.2 TEORI KEUSAHAWANAN

PENDEKATAN BIDANG EKONOMI
PENDEKATAN BIDANG SOSIOLOGI
PENDEKATAN BIDANG PSIKOLOGI
PENDEKATAN SECARA ISLAM
PENDEKATAN EKONOMI
KEUNTUNGAN DAN KEKAYAAN DORONGAN UTAMA MENCEBURI KEUSAHAWANAN
USAHAWAN CUBA MENCARI DAN MENDAPATKAN PELUANG UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
TOKOH-TOKOH EKONOMI
JOSEPH SCHUMPETER
INOVASI SEBAGAI INTI KEUSAHAWANAN

ALFRED MARSHAL
USAHAWAN MELALUI PROSES MASA IAITU DARI PERNIAGAAN KECIL KE PERNIAGAAN BESAR

ISRAEL KIRZNER
USAHAWAN SEBAGAI ORANG TENGAH DAN MENGAUT KEUNTUNGAN
PENDEKATAN SOSIOLOGI
MENERANGKAN TENTANG KEADAAN ATAU SITUASI SOSIAL YANG MEMPENGARUHI USAHAWAN TERSEBUT
MENGAMBIL KIRA FAKTOR-FAKTOR SOSIAL SEPERTI BUDAYA, ROLE MODEL, GALAKAN MASYARAKAT, PENGALAMAN DAN PENDIDIKAN DSB
TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI
MAX WEBER
MEMASUKKAN UNSUR KEAGAMAAN SEBAGAI ASAS KEJAYAAN
EVERETT HAGEN
LAHIR DARI KUMPULAN BAWAHAN YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPINCANGAN MASYARAKAT
MODEL SOSIOLOGI MUNCULNYA SEORANG USAHAWAN

TOKOH-TOKOH PSIKOLOGI
MC CLELLAND
MEMPUNYAI KEHENDAK PENCAPAIAN YANG TINGGI DAN BERANI PIKUL TANGGUNGJAWAB

DE VRIES
INDIVIDU SEMASA KECIL TERTEKAN DAN TIDAK MENDAPAT KEMUDAHAN TERTENTU DAN MEMBUKTIKAN KEUPAYAANNYA

PENDEKATAN SECARA ISLAM

Islam mengiktiraf keusahawanan sebagai satu cabang ibadat-90% drpd sumber rezeki adalah drpd hasil png.
Kegiatan png adalah mulia selagi tidak melanggar peraturan yg telah ditetapkan oleh syarak/hukum.
Merupakan figh muamalat (perhubungan sosial yg mengandungi pelbagai kegiatan ekonomi & bulan ekonomi)

PENDEKATAN SECARA ISLAM (Samb.)

Penekanan:-
Kesepaduan- Islam adalah cara hidup yg lengkap,tidak memisahkan agama dgn apa juga bidang kehidupan
Fitrah insan-insan mestilah muslim kemudian barulah usahawan
Dorongan-menuju kpd kejayaan yg menyeluruh
Ibadah-utk mengabadikan diri kpd Allah melalui png seterusnya memenuhi tuntutan fardu kifayah
Kedudukan pgn dan usahawan- terdapat satu model yg lengkap & menyeluruh seperti yg telah diterangkan oleh Allah di dlm al-Quran

2.3 CIRI-CIRI USAHAWAN
Antara sifat peribadi usahawan yang berjaya:
Inisiatif yang tinggi- Usahawan mempunyai daya usaha yang tinggi untuk menjayakan perniagaannya
Sanggup @ berani menanggung risiko- Usahawan sanggup menanggung risiko seperti kewangan, kerugian & menghasilkan produk yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain
Sanggup berkorban- Usahawan sanggup berkorban masa, tenaga & wang
Bekerja kuat- Usahawan sanggup bekerja kuat tanpa mengira penat & masa
Bijak merebut peluang- Usahawan sentiasa merebut peluang yang tiada disekelilingnya
2.3 CIRI-CIRI USAHAWAN

Belajar dari kesilapan- Usahawan akan belajar daripada kesilapan yang tidak pernah dilakukannya
Keupayaan memimpin-Seseorang usahawan boleh memimpin para pekerjanya untuk mencapai matlamat perniagaannya
Berkeyakinan- Usahawan perlu mempunyai sifat yakin terhadap diri sendiri & perniagaannya boleh berjaya
Kreatif & inovatif- Usahawan perlu mempunyai sifat kreatif & inovatif iaitu sentiasa mencipta sesuatu yang baru & membuat perubahan terhadap produk & perniagaannya
2.4 MENCARI IDEA PERNIAGAAN
SUMBER IDEA BARU
KAEDAH MENJANA IDEA
PROSES MEREALISASIKAN IDEA
1. SUMBER IDEA BARU
PENGGUNA
PRODUK SEDIA ADA
SYARIKAT SEDIA ADA
SALURAN PENGEDARAN
DASAR-DASAR KERAJAAN
PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN
PENGALAMAN
PROFESIONAL/JURURUNDING
PATEN
2.4 (ii)KAEDAH MENJANA IDEA-KAEDAH BERFIKIR
KUMPULAN FOKUS
SUMBANGSARAN
ANALISIS KEMAHIRAN TENAGA MANUSIA
ANALISIS INVENTORI MASALAH
MENJALANKAN TINJAUAN
MEMBUAT PEMERHATIAN
2.5 STRATEGI MEMULAKAN PERNIAGAAN
MEMULAKAN SENDIRI
MENGAMBIL ALIH PERNIAGAAN SEDIA ADA
FRANCAIS
PERIKATAN STRATEGIK
MEMULAKAN SENDIRI
Memerlukan modal, masa & tenaga yg banyak
w/bgmanapun terdpt sebab individu suka memulakan pgn sendiri,spt:
Memulakan pgn baru berasaskan ciptaan prod baru
Mengambil peluang ke atas ketersediaan lokasi yg ideal / peralatan/pekerja/pembekal
Utk mengelakkan drpd menangung masalah sedia ada spt prosedur/polisi
2. MENGAMBIL ALIH PERNIAGAAN SEDIA ADA
Membeli perniagaan yang sedia ada @ mewarisi & meneruskan perniagaan keluarga.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apabila mengambil alih perniagaan sedia ada:
Mempunyai minat mandalam & kecenderungan dalam perniagaan
Mengenalpasti kedudukan kewangan perniagaan yang akan diambil alih sama ada kukuh @ tidak
Mengenalpasti bilangan pesaing sama ada ramai @ tidak
Mengenalpasti sama ada perniagaan itu berpotensi berkembang @ tidak
KEBAIKAN MENGAMBIL ALIH PERNIAGAAN SEDIA ADA
Rekod perniagaan sudah terbukti seperti jumlah jualan, perbelanjaan & keuntungan.
Pelanggan yang sedia ada
Lokasi sedia ada yang strategic
Perhubungan dengan bank (pinjaman) & pembekal (membekalkan bahan mentah @ barang sedia ada)
Pekerja sedia ada & terlatih, tak perlu cari & melatih pekerja.
Imej perniagaan sudah ada & baik
Modal perniagaan sedia ada
KELEMAHAN
Kemungkinan rekod perniagaan terdahulu lemah
Kemungkinan imej sedia ada buruk
Lokasi perniagaan lama mungkin tidak sesuai & tidak strategik
Terikat dengan undang-undang & perjanjian yang sedia ada dengan pihak bank & pembekal.
Kemungkinan mewarisi hutang-hutang lalu dengan bank & pembekal
Kemungkinan keadaan fizikal perniagaan buruk seperti: bangunan lama & peralatan lama.
Sukar melakukan perubahan @ pembaharuan & teruskan yang lama
TEKNIK MENILAI PERNIAGAAN SEDIA ADA
PENDEKATAN PENILAIAN BERASASKAN ASET
PENDEKATAN PENILAIAN BERASASKAN NILAI PASARAN
PENILAIAN BERASASKAN PENDAPATAN
PENILAIAN BERASASKAN FAKTOR-FAKTOR BUKAN KUANTITATIF
3. FRANCAIS
Satu kaedah pemasaran produk/ perkidmatan di mana syarikat induk(francaisor) memberikan hak kpd syarikat lain(francaisi)utk memasarkan produk/ perkhidmatan tersebut berlandaskan syarat-syarat tertentu
Melibatkan perjanjian/kontrak undang-undang yg mengikat kedua-dua pihak
Francisi perlu membayar royalti & yuran kpd francisor sbg balasan kpd kebenaran menggunakan nama syarikat/produk francaisor.
KAEDAH FRANCAIS
PEMEGANG FRANCAIS BERFORMAT
FRANCAIS PENGILANGAN PRODUK
LESEN BERTANDA DAGANG / JENAMA
FRANCAIS WAKIL PENGEDAR
PENGANJUR

PRINSIP 5C PEMEGANG FRANCAIS BERFORMAT
KESERAGAMAN
KELEBIHAN PESAING
KESELESAAN
KEBERSIHAN
KESOPANAN
KEBAIKAN PNG FRANCAIS
BERISIKO RENDAH
BANTUAN KEWANGAN DISEDIAKAN
PELUANG MEMPERDAGANG PRODUK SEDIA ADA
MEMPEROLEHI LATIHAN PENGURUSAN
MENERIMA BANTUAN BERTERUSAN DARI SEGI KAWALAN PERBELANJAAN,PEMASARAN & KHIDMAT NASIHAT
MENIKMATI FAEDAH EKONOMI BIDANGAN
KELEMAHAN PNG FRANCAIS
Kuasa kawalan yang terhad
Yuran yg tinggi-yuran pendahuluan & yuran royalti
Kesan buruk yg dikaitkan akibat cawangan yg lain
Undang-undang yg mengawal png francais kurang ketat
Kurang insentif

4.PERIKATAN STRATEGIK
Melibatkan penggabungan satu/lebih firma bagi tujuan mendapat & mempelajari teknologi, produk, kemahiran dan pengetahuan yg dimiliki firma-firma dlm perikatan strategik untuk meningkatkan kebersaingan firma dlm pasaran
Satu kerjasama antara dua @ lebih syarikat yang bertujuan mendapatkan teknologi produk, kemahiran, kepakaran & pengetahuan di peringkat nasional @ antarabangsa

KAEDAH PERIKATAN STRATEGIK
USAHA SAMA-gabungan firma-firma yang ingin memasarkan produk di psr domestik & a’bangsa
Usahasama domestik (tempatan)
Dua @ lebih syarikat tempatan membentuk satu usahasama untuk mengeksport ke antarabangsa @ untuk tempatan. Mereka berkongsi tanggungjawab, kos, kepakaran & keuntungan dibahagi mengikut pelaburan masing-masing
Usahasama antarabangsa
Syarikat tempatan membentuk usahasama dengan syarikat asing iaitu negara yang ingin ditembusi pasarannya
PELESENAN-perjanjian antara pemegang lesen dgn penerima lesen; membolehkan penerima lesen memasuki psr asing pd risiko yg minimum
KAEDAH PNG PERIKATAN STRATEGIK
PENGELUARAN SECARA KONTRAK- perjanjian antara syarikat tempatan dgn syarikat asing utk mengeluarkan produk di loji pengeluaran negara asing;produk yg dihasikan akan diimport kembali oleh negara pemberi kontrak
PEMILIKAN BERSAMA- kerjasama antara sykt tempatan dgn pelabur asing utk menjlnkan operasi /pengurusan sesebuah png.
KEBAIKAN PERIKATAN STRATEGIK
Peluang berjaya adalah lebih tinggi
Risiko kerugian adalah rendah
Memperoleh modal pelaburan yg besar
Memiliki kepakaran yg tinggi
Inisiatif yg tinggi oleh setiap fima utk menjayakan png
KELEMAHAN PERIKATAN STRATEGIK
Pertelingkahan antara firma akan menjejaskan kejayaan perikatan berkenaan
Rahsia png firma mudah terbongkar
Jangka hayat tidak kekal/panjang
Tiada keseragaman/keselarasan dariaspek pengurusan
Sukar utk mendapat kesepakatan
KEUSAHAWANAN
2.6 PEMBIAYAAN DAN SUMBER MODAL
MODAL
Modal ialah sebarang kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan kepada perniagaan tersebut. Ia wujud dalm pelbagai bentuk seperti wang tunai, kemahiran & pengetahuan, kilang, peralatan, mesin & sebagainya.

KONSEP MODAL
JENIS MODAL KEWANGAN
Modal Bukan Kewangan
Merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan sumber manusia yg tidak dapat dinilai dlm bentuk wang
Cth;
Pendidikan
Pengalaman
Pengetahuan
Latihan/kemahiran
BENTUK MODAL
WANG TUNAI

INVENTORI

BANGUNAN

PERALATAN
Sumber Modal
2.7 KEMUDAHAN DAN BANTUAN
JENIS-JENIS KEMUDAHAN
Bantuan kewangan
Tapak kilang
Khidmat nasihat & rundingan
Pembangunan usahawan

Bantuan kewangan
Antara agensi-agensi yang memberi bantuan kewangan:
MARA
Menyediakan pinjaman seperti skim pinjaman kecil, skim pinjaman professional, skim pinjaman pengangkutan & sebagainya
Kementerian Pembangunan Usahawan
Menyedikan pinjaman seperti skim modal asas, skimpembiayaan francais, jaminan bagi skim, perbankkan tanpa faedah, skim jaminan anjal & sebaginya.
Bank-bank Perdagangan
Contoh: Public Bank, EON, DCB
Menyediakan pelbagai jenis pinjaman
Syarikat-syarikat Kewangan
Contoh: Maybank Finance
Bantuan kewangan
Bank Negara Malaysia
Menyediakan pinjaman seperti Tabung Industri Bumiputera, tabung keusahawanan baru, tabung IKS & sebaginya
Perbadanan Usahawan Nasional (PUNB)
Skim Jaminan Kredit
Skim seperti skim-skim jaminan am, skim pinjaman khas, skim pinjanam utama & sebagainya
Bank Pembangunan Malaysia
Skim modal asas, skim modal asas IKS
Skim perbankkan syariah, tabung usahawan baru
Tapak kilang/lokasi & kemudahan prasarana
MARA
MARA menyediakan tapak kilang & perniagaan kepada usahawan bumiputera seperti menyediakan kompleks jualan, pejabat, rumah-rumah kedai & bangunan.
Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)
UDA menyediakan ruang-ruang pejabat & bangunan untuk usahawan. UDA juga menubuhkan & membangun Bandar-bandar baru & Bandar lama. UDA juga membantu usahawan mendapat tapak perniagaan yang strategic di bandar
Tapak kilang/lokasi & kemudahan prasarana
Zon Perdagangan Bebas
Kawasan ini disediakan oleh kerajaan untuk firma-firma pembuatan @ kilang-kilang yang mengeluarkan produk untuk dieksport. Di kawasan ini beberapa peraturan kastam dilonggarkan seperti cukai.
Malaysia Industrial Estate & Limited (MIEL)
MIEL menyediakan & membina tapak kilang & rekabentuk yang sesuai untuk industri perkilangan. MIEL juga memindahkan industri yang beroperasi di tanah haram ke tempat yang disediakan.
Pembangunan Usahawan
Agensi utama terlibat dalam pembangunan usahawan ialah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Obektif Kementerian Pembangunan Usahawan:
Melahirkan & membangunkan lebih ramai usahawan bumiputera yang mahir, berkualiti & berdaya saing.
Mewujudkan kerjasama antara usahawan bumiputera & bukan bumiputera
Membentuk sikap, nilai, etika & budaya usahawan supaya mampu bersaing, berdikari & tanpa mengharapkan bantuan kerajaan
Membantu usahawan diperingkat rendah & pertengahan
Antara program pembangunan usahawan.

Program ini menekankan usahasama antara usahawan bumiputera dengan usahawan Cina & India. Ini dapat membantu usahawan bumiputera yang memerlukan tunjuk ajar, nasihat & peluang bekerja.
Antara bentuk usahasama:
Usahawan bumiputera & bukan bumiputera bergabung menubuhkan syarikat usahasama
Usahawan bumiputera menyertai syarikat bukan bumiputera dengan cara membeli saham & terlibat dalam pengurusan syarikat tersebut
Usahawan bukan bumiputera menyertai syarikat bumiputera dengan cara membeli saham & terlibat dalam pengurusan syarikat tersebut
Syarikat tempatan ditubuhkan oleh usahawan bumiputera & bukan bumiputera bergabung dengan syarikat asing
Program mentor mentee
Melibatkan syarikat besar sebagai mentor membantu & membangunkan usahawan kecil sebagai mentee-mentor. Memberi latihan, tunjuk ajar kepada mentee supaya dapat berdikari & bersaing
Mentor memberi peluang perniagaan & sokongan kepada mentee
Antara program pembangunan usahawan.

Program pembangunan vendor
Bertujuan mewujudkan hubungan antara industri kecil sedarhana (IKS) dengan syarikat besar. Dalam progran ini, IKS menjadi sokongan kepada syarikat besar. Syarikat besar akan menyediakan pasaran @ membeli produk keluaran IKS
Program pembangunan Francais
Dalam program ini, syarikat induk, francaisor akan memberikan hak kepada usahawan (francaisi) untuk menjalankan perniagaan @ memasarkan produk yang sama dengan syarikat induk. Francaisi akan menggunakan jenama, resipi, rekabentuk sama dengan syarikat induk. Contoh: KFC
Program latihan keusahawanan
Program ini diadakan seperti bengkel, seminar, ceramah & forum dengan tujuan mewujudkan budaya usahawan. Antara program yang diadakan, Program Usahawan untuk pelajar IPT & Skim Latihan Perniagaan kepada Pegawai Kerajaan yang bersara.
Khidmat nasihat & perundingan
Memberi pengetahuan & nasihat dalam aspek pengurusan kepada usahawan.
Bentuk-bentuk program yang disediakan:
Program Perkhidmatan Pengurusan Perundingan
Program ini memberikan pengetahuan & nasihat kepada usahawan baru & lama tentang kaedah merancang perniagaan, menganalisis penyata kewangan, kos pengeluaran & sebagainya. Contoh: MARA
Khidmat nasihat & perundingan
Program meningkatkan kualiti & produktiviti
Program ini memberikan pengetahuan & nasihat mengenai kawalan kualiti produk & juga menggunakan teknologi tinggi untuk mengeluarkan produk & meningkatkan produktiviti. Contoh: SIRIM
Program membangun & merekabentuk produk
Program ini memberi pengetahuan untuk meningkatkan pembangunan & rekabentuk sedia ada pertingkatkan teknologi & mengalakkan ciptaan-ciptaan baru. Contoh: SIRIM
2.8 RANCANGAN PERNIAGAAN
DEFINISI
Adalah dokumen bertulis secara terperinci tentang perniagaan yang akan dijalankan. Dokumen ini mengandungi maklumat tentang organisasi, pelunjuran kewangan, rancangan pemasaran, pengeluaran dan pembiayaan.
Sasaran @ kumpulan yang memerlukan rancangan perniagaan
Rakan kongsi
RP yang baik dapat menarik rakan kongsi untuk melabur dalam perniagaan itu, ini kerana rakan kongsi dapat mengetahui kedudukannya @ prestasi syarikat itu sama ada kukuh @ tidak
Pekerja
Pekerja dapat memahami tugasnya dengan jelas. Matlamat yang dikongsi bersama, tahu hala tujunya, harapan syarikat kepadanya & apakah sumbangan yang perlu diberi bagi mencapai matlamat syarikat
Pelabur
Untuk mengetahui secara terperinci perniagaan & menilai sama ada perniagaan itu boleh maju, bersaing @ tdak. Ini perlu untuk pelabur membuat keputusan melabur dalam perniagaan itu.
Kerajaan
Kerajaan dapat mengetahui sama ada perniagaan yang dijalankan sah @ tidak & dapat mengukur pencapaian perniagaan & menilai jumlah cukai yang perlu dibayar oleh perniagaan itu.
Pengurusan/Lembaga Pengarah
Pengurus dapat meneliti matlamat syarikat & menjadikannya RP sebagai garis panduan aktiviti & memantau aktiviti tersebut. Aktiviti yang tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan akan dibetulkan.
Sasaran @ kumpulan yang memerlukan rancangan perniagaan
Usahawan
Untuk memahami matlamat perniagaannya
Untuk membantu mengendalikan perniagaan dengan mengetahui hala tuju perniagaannya
Pembiaya
RP yang baik dapat menggambarkan maklumat kewangan perniagaan. Ini akan meyakinkan pembiaya seperti bank untuk memberi pinjaman.
RP digunakan oleh bank untuk menilai sama ada usahawan mampu membayar balik pinjaman @ sebaliknya
Pembekal
RP yang baik & berpotensi akan meyakinkan pembekal untuk membekalkan bahan mentah @ produk secara jualan kredit @ hutang
Pelanggan
Melalui RP pelanggan dapat mengetahui sama ada produk yang dikeluarkan memenuhi kehendaknya @ tidak.
Pelanggan juga rasa lebih selamat & selesa kerana yakin produk yang digunakan selamat & bersih.
Tujuan atau kepentingan rancangan perniagaan
Garis panduan untuk menguruskan perniagaan
Mengurangkan kesilapan
Kemudahan kawalan
Meyakinkan pihak-pihak berkepentingan
Menilai prestasi dan kemajuan syarikat
Menggunakan sumber-sumber organisasi secara optimum dan meningkatkan produktiviti
Menuju sasaran yang sama
Format utama rancangan perniagaan
Rumusan/Ringkasan Eksekutif (Ringkasan Rancangan Perniagaan)
Pengenalan
Situasi semasa perniagaan
Objektif
Latar belakang syarikat
Latar belakang pemilik
Stuktur organisasi
Rancangan pemasaran
Rancangan kewangan
Lampiran

Comments are closed.